Thursday, August 7, 2008

Radical and Violent in Catalunya?


¿ Per què , els Legionaris de Crist i l’Opus Dei (entre d’altres), estant brandint les seves espases, radicalitzant-se fins a posicions violentes, en temes socials com: avortament, divorci, SIDA, homosexualitat, educació, política anti-terrorista, una sola nació a Espanya, etz…

Read the rest here.

2 comments:

Anonymous said...

I don't read Esperanto, pardner.

Anonymous said...

Esperanto? NOT.